1602 – TÜBİTAK Patent Destek Programı – Uluslararası patent desteğine faydalanma şartı nelerdir?

PD-200 Uluslararası Patent Başvuru Desteği için sadece PCT kapsamında WIPO’ya yapılan uluslararası patent başvurularında kabul ofisi olarak TÜRKPATENT seçilmesi durumunda yer alan patentler hibe destek ve ödüllerden faydalanılabilir. PD-200 desteği TÜRKPATENT’e başvuru esnasında yapılmaktadır.

Bu duruma ek olarak 07/10/2017 tarihinden önce EPO, JPO veya USPTO’ya yapılan patent başvurularında başvuru sahibi, ilgili ofise araştırma raporu düzenlenmesini talep ettikten sonra, PD-200 formunu doldurarak TÜBİTAK’a Uluslararası Patent Başvuru Desteği talebinde bulunabilir. Bu başvuruların değerlendirmeye alınmaktadır. PD-201 Uluslararası Patent İnceleme Desteğinden faydalanmak için PD-200 Uluslararası Patent Başvuru Desteğine başvurmak şartı bulunmaktadır. Aynı şekilde PD-202 Uluslararası Patent Ödülü Desteğinden faydalanmak için PD-201 Uluslararası Patent İnceleme Desteğine başvurmak şartı bulunmaktadır.