1602 – TÜBİTAK Patent Destek Programı – Ulusal patent başvurusu inceleme raporu desteğinden yararlanılabiliyor mu?

Hayır. 01.01.2019 tarihi itibariyle Ulusal Patent İnceleme Raporu Desteği başvurusu alınmamaktadır.