1602 – TÜBİTAK Patent Destek Programı – Başvuru sahibi üniversite, gerçek veya tüzel kişi sadece kendi adına mı başvuru yapabilmektedir.?

Vekalet belgesi de eteydeb.tubitak.gov.tr adresine eklenmesi şartıyla noter onaylı vekalet ile vekil firmalar başvuru sahibi adına sistemde başvuru yapabilmektedir. Üniversitelerde noter onayı yerine rektör onaylı dilekçe de yeterli olmaktadır.