1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı – Yabancı uyruklu Ar-Ge Personelinin destekleri nelerdir?

Yabancı uyruklu Ar-Ge personelinin aylık maliyetleri, en az %25 en fazla %100 destek oranı ile desteklenir. Her bir yabancı uyruklu Ar-Ge personelinin maliyetinin destek oranı personelin niteliğine bağlı olarak Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Yabancı uyruklu Ar-Ge personelinin giderlerinin toplamı, toplam bütçenin %15’ini geçemez. (Uygulama Esasları-MADDE 9)