1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı – Personelin destek üst limitleri nasıl belirlenmektedir?

Destek kapsamına alınan ortalama aylık maliyet, ilgili personelin görevi ile ilişkili olmak üzere;
a) Ar-Ge Laboratuvar Yöneticisi için ilgili yılda geçerli olan brüt asgari ücretin 30 katını,
b) Proje Yürütücüleri için ilgili yılda geçerli olan brüt asgari ücretin 20 katını,
c) Araştırmacılar için ilgili yılda geçerli olan brüt asgari ücretin 15 katını geçemez. (Uygulama Esasları-MADDE 9)