1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı – Ortak Başvuru yapılabilir mi?

Programa ortak başvuru yapılabilmektedir. (Uygulama Esasları-MADDE 10, MADDE 11)