1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı – Kuruluşlar personel giderleri için 1515 programı dışındaki desteklerden de yararlanabilir mi?

Kuruluşlar, Uygulama Esasları hükmü doğrultusunda ilgili kanunlar kapsamında personel için sağlanan her türlü destek, teşvik ve istisnalardan faydalanabilirler. Ancak, kuruluşların yararlandıkları destek, teşvik ve istisnaları personel maliyetlerinden düşürdükten sonra kalan tutarı TÜBİTAK’a beyan etmesi gerekmektedir. “28/02/2008 tarih ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin Kanunda yer alan “Gelir vergisi stopajı teşviki”, “Damga vergisi istisnası” ile “Sigorta primi desteği”, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda yer alan Bölgede elde edilen ücretlere ilişkin gelir vergisi istisnası ile diğer kanunlar kapsamında personel için sağlanan her türlü destek, teşvik ve istisnalar proje personel maliyetine dahil edilmez, TEYDEB’e beyan edilmez ve desteklenmez.” (Uygulama Esasları-MADDE 9)