1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı – İşletme olarak test laboratuvarı kurmak amacıyla programa başvuru yapılabilir mi?

Programa test laboratuvarı kurmak için başvuru yapılmamaktadır. Program kapsamında temel ve uygulamalı araştırmaların yapılması, yeni bilgilerin üretilmesi bu araştırma sonucunda elde edilen yeni bilgiler kullanılarak yeni sistemlerin tasarlanması ve hazırlanması, bu yolla patentler, yeni teknolojiler ve yeni know-how oluşturulması amacıyla kurulacak AR-GE laboratuvarları desteklenmektedir.