1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı – Destek kapsamına alınacak toplam personel sayısının en az üçte birinin doktoralı olması şartı doktora öğrencilerini de kapsamakta mıdır?

Doktora öğrencileri bu kapsamda değerlendirilmemektedir. (Uygulama Esasları-MADDE 9)