1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı – Başvuru yapılabilecek alanlar hangileridir?

Desteklenecek öncül teknoloji alanları T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) tarafından veya TÜBİTAK tarafından belirlenen öncelikli alanları kapsar. Öncelikli alanlar haricinde gelen başvuruların değerlendirmeye alınması öncesinde Yönetim Kurulu kararı aranır. (Uygulama Esasları-MADDE 8)