1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı – Başvuru formunu bir kopya olarak TÜBİTAK’a sunmamız yeterli midir?

Başvuru formu İngilizce ve Türkçe olmak üzere 1’er nüsha halinde alınır. Başvuru formları arasında çelişkili ibare olması durumunda Türkçe sunulan form esas alınır. (Uygulama Esasları-Ek)