1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR) – TÜBİTAK tarafından tek bir Kuruluşa tahsis edilebilecek hibe desteğin sınırları nedir?

Kuruluşun Fona katılım taahhüdü 4 Milyon TL’den az olmamak üzere TÜBİTAK tarafından tek bir Kuruluşa tahsis edilebilecek hibe desteğin azami tutarı 20 Milyon TL olacaktır. Bir TTO, TGB ve AA’nın toplam fona katılım payı 40 milyon TL’yi geçse bile hibe talebi 20 milyon TL’yi geçemez.