1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR) – Ön ödeme işlemlerinde Kuruluştan talep edilen teminatlar nelerdir?

Ön ödeme işlemlerinde, talep edilen ön ödemenin %25 fazlası kadar teminat alınır. Teminata ilişkin her türlü giderler ön ödeme talebinde bulunan Kuruluşa aittir. Teminat olarak sadece Bankalar ve finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları gösterilebilir.