1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR) – Kuruluşlara proje kapsamında yapacakları harcamaları finanse etmek üzere TÜBİTAK tarafından ön ödeme yapılabilir mi?

Evet, TÜBİTAK tarafından proje kapsamında Kuruluşlara teminat karşılığı ön ödeme yapılabilir. Her bir proje kapsamında yapılacak ön ödemeler TTO, TGB ve AA’nın fona taahhüt ettiği toplam tutarın %20’sini geçemez.