1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR) – Bir Kuruluş birden fazla fona katılarak TÜBİTAK’tan destek alabilir mi?

Evet, bir Kuruluş birden fazla fona katılarak TÜBİTAK’tan destek alabilir. Ancak bir TTO, TGB ve AA’nın tek bir fona katılım taahhüdü 4 milyon TL’den az olamaz. TÜBİTAK tarafından tek bir Kuruluşa tahsis edilebilecek hibe desteğin azami tutarı 20 Milyon TL olacaktır.