1513 Teknoloji Transfer Ofisleri D. P. – Kimler başvuru yapabilir?

  • Yükseköğretim kurumu bünyesindeki birimler
  • 07/12/2017 tarih ve 30263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği’ne göre faaliyet gösteren sermaye şirketleri
  • 26/06/2001 tarih ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre faaliyet gösteren teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketle