1513 Teknoloji Transfer Ofisleri D. P. – Genel gider nedir ve nasıl hesaplanır?

Genel giderler: Desteklenen faaliyetleri yürütmek amacıyla destek personeli, elektrik, su, ısıtma, bakım-onarım, haberleşme, kira, kırtasiye, sarf malzemesi, mefruşat ve benzeri giderleridir. Projenin dönemsel destek tutarının en fazla yüzde onbeşi oranında genel gider desteği ödenebilir. Proje teşvik ikramiyesi genel gider desteği hesaplanmasında dikkate alınmaz. Genel gider desteği için üst limit tutarı ve oranı çağrı duyurusunda belirtilir. Genel gider desteği bütçeye dahil değildir. Genel giderler karşılığı aktarılan tutarların bu Uygulama Esasları ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak harcanmasından kuruluş sorumludur. Genel gider karşılığı olarak yapılan harcamalar için TÜBİTAK’a bilgi ve belge gönderilmez.