1513 Teknoloji Transfer Ofisleri D. P. – Bütçe kalemleri arasında aktarım yapılabilir mi?

Personel gider formu hariç diğer gider formlarında her bir gider formu için kabul edilen bütçeyi aşmamak koşuluyla gider formlarının içindeki kalemler için nicelik, nitelik, tutar değişikliği ve ilave kalemler gerekçesi belirtilerek talep edilebilir. Personel gider formunda ise destek kapsamına alınan toplam adam-ay değeri değişmemek koşuluyla projede çalışan personel ve personelin projeye ayırdığı iş gücü oranlarında değişiklik yapılabilir.