1512 – Girişimcilik Destek Programı (BiGG) – Fon ile girişimci arasında anlaşmazlık yaşanması durumunda, TÜBİTAK’ın süreçleri nasıl ilerletilecektir?

TÜBİTAK BiGG fonunda yatırımcı konumunda olacaktır. Fon ve kuruluş arasında yatırım sözleşmesi imzalandıktan sonra TÜBİTAK ve kuruluş arasında proje izleme sözleşmesi imzalanacaktır. İş planının tanımlanan dönem aralıklarında gerçekleşen faaliyetlere ilişkin dönem raporunu içeren İş Planı İlerleme Raporu ve son dönemde İş Planı Sonuç Raporu TÜBİTAK’a sunulacak ve projenin teknik izlemesi TÜBİTAK tarafından yürütülecektir. Fonun yatırımdan çıkışına ilişkin hususlar fon ile kuruluş arasında akdedilecek yatırım sözleşmesi ile belirlenecektir.