1512 – Girişimcilik Destek Programı (BiGG) – BiGG Fonu yatırımcı olarak takip eden yatırım turlarına iştirak edecek midir?

Fon, kuruluş tarafından yürütülen projenin tamamlanmasının ardından kuruluşa ilave yatırım yapabilir veya kendi iç tüzüğüne göre kuruluşla olan ortaklığını gidererek yatırımdan çıkabilir. Fonun yatırımdan çıkışına ilişkin hususlar fon ile kuruluş arasında akdedilecek yatırım sözleşmesi ile belirlenecektir. İlerleyen süreçlere ilişkin kararlar fon tarafından verilecektir.