1512 – Girişimcilik Destek Programı (BiGG) – Başvuruda bulunan iş fikirlerinin sadece Ar-Ge ve yenilik içeriğinin yüksek olması değerlendirmelerin olumlu olması için yeterli midir? İş modeli inovasyonu odaklı ve hızlı ticarileşme potansiyeli olan girişimler avantajlı konuma gelecek midir?

Değerlendirmeye alınacak başvuruların büyüme potansiyeli olan, hem Ar-Ge içeriği hem de pazar potansiyeli yüksek iş planlarına dayalı olması gerekmektedir. Panel değerlendirmelerinde bu hususlar ve ticarileşme potansiyeli özellikle irdelenecektir.