6111 SAYILI KANUN – İSTİHDAM TEŞVİKİ Teşvikten Faydalanma Şartları Nelerdir?

6111 Sayılı Kanun İlave İstihdam Teşvikinden yararlanmak için gereken şartları hem işveren açısından hem de sigortalı açısından ayrı ayrı değerlendirmek doğru olacaktır.

İşveren için Faydalanma Şartları;

  • Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,
  • Primler yasal süresi içinde ödenmeli,
  • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı,
  • Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı
  • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı,

Ayrıca;

5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz.

2886, 4734 sayılı Kanunlar ile 4734 sayılı Kanun’un 3. maddesi kapsamında alım ve yapım işi üstlenen işverenler ile uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işi üstlenen işverenler, ihale konusu iş döneminde bu teşvikten yararlanamaz.

Sigortalı için Faydalanma Şartları;

  • 01/03/2011 ila 31/12/2023 tarihleri arasında işe alınmış olmalı,
  • 18 yaşından büyük olmalı,
  • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı,
  • İşe alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde işsiz olmalı,
  • Ortalama sigortalı sayısına ilave çalıştırılmalı.

Kadın sigortalılar açısından öncelikli olarak 18 yaşından büyük olma şartı aranırken, teşvikten faydalanılacak erkek sigortalı için 18-29 yaş şartı aranmaktadır. 29 yaşından büyük erkek sigortalılar için İŞKUR kaydı aranmakla birlikte 6 ay süre ile yine teşvik imkânı getirilmiştir.